SEA KAYAKING
KEFALONIA
GREECE

Meganisi

Photo Tour - Meganisi

Strolling around Spartahori's maze-like streets